Projekti

Naš tim je uspešno realizovao veliki broj projekata u kojim su primenjena digitalna interaktivna rešenja. Pored projekata u našoj zemlji, a kroz partnersku saradnju sa slovenačkom kompanijom VM Vizura, aktivno učestvujemo i na projektima u EU.